ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
Βάση Δεδομένων Προσωπικών Ραδιοφάρων Ένδειξης Θέσης Κινδύνου

Τι είναι η Βάση Δεδομένων προσωπικών ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου;

Αποτελεί ένα κεντρικό μητρώο καταχωρημένων πληροφοριών από κατόχους προσωπικών ραδιοφάρων (PLBs), με σκοπό τη διευκόλυνση συλλογής πληροφοριών από τις υπηρεσίες Έρευνας & Διάσωσης κατά την αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.


Η καταχώρηση των στοιχείων PLB είναι δωρεάν και μπορεί να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους.


Γιατί πρέπει ένας κάτοχος προσωπικού ραδιοφάρου να καταχωρήσει τη συσκευή του στη Βάση Δεδομένων;

Οι υπηρεσίες Έρευνας & Διάσωσης, γνωρίζοντας τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί κατά την καταχώρηση, μπορούν να :

  • αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη φύση του κινδύνου (ακριβής αριθμός ατόμων σε κίνδυνο, ανάγκη παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σημεία πρόσβασης σωστικών μέσων, καιρικές συνθήκες, κλπ), ώστε η ανταπόκριση να είναι πιο έγκαιρη και αποτελεσματική.
  • εξακριβώσουν εάν πρόκειται για εσφαλμένη εκπομπή, η οποία θα οδηγούσε σε άσκοπη κινητοποίηση σωστικών μέσων και προσωπικού,

Σημαντική παρατήρηση

Η καταχώρηση των στοιχείων ενός PLB στη Βάση Δεδομένων Προσωπικών Ραδιοφάρων δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για συσκευή που έχει κωδικοποιηθεί με τον ελληνικό κωδικό χώρας (MID) 237, 239, 240 ή 241. Εφόσον η συσκευή διαθέτει διαφορετικό κωδικό χώρας από τους προαναφερόμενους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή κατασκευαστή για να ενημερωθείτε που θα πρέπει να καταχωρηθεί η συσκευή σας, ή πως θα επαναπρογραμματιστεί με τον ελληνικό κωδικό χώρας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τη δικτυακή διεύθυνση του COSPAS-SARSAT με τη λίστα των αρμόδιων αρχών.

Media