Σύνδεση/Εγγραφή

Καταχώρηση στοιχείων PLB

Μετά την απόκτηση μιας συσκευής PLB, ο κάτοχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την δήλωσή της, διαδικασία η οποία ουσιαστικά αποτελείται από την καταχώριση σε βάση δεδομένων των τεχνικών στοιχείων της συσκευής, των προσωπικών στοιχείων του κατόχου, καθώς και των στοιχείων ενός τουλάχιστον σημείου επαφής σε περίπτωση ανάγκης. Η δήλωση του PLB είναι απαραίτητη, διότι επιτρέπει στις υπηρεσίες Έρευνας & Διάσωσης να επέμβουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ενώ παράλληλα παρέχει έναν εύκολο τρόπο για διερεύνηση και αναγνώριση εσφαλμένων ενεργοποιήσεων. Η διαδικασία της δήλωσης είναι δωρεάν και διαρκεί λίγα μόλις λεπτά. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων, είναι ευθύνη του κατόχου να τηρεί τα στοιχεία επικαιροποιημένα, ώστε να διευκολύνεται το έργο των υπηρεσιών Έρευνας & Διάσωσης.

Δήλωση εμπιστευτικότητας

Όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται και συγκεντρώνονται στο δικτυακό αυτό τόπο διέπονται από τις διατάξεις του ν.2472/1997 περί «προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές. Το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ δεσμεύεται ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν της έρευνας & διάσωσης (σε περίπτωση ενεργοποίησης ραδιοφάρου) και για το λόγο αυτό δύναται να διατεθούν στις σχετικές υπηρεσίες (ΕΚΣΕΔ και 199 ΣΕΚΥΠΣ).

Ο κάτοχος συσκευής PLB οφείλει να επιβεβαιώνει την ορθότητα των καταχωρημένων πληροφοριών, τόσο κατά τη διαδικασία αρχικής καταχώρησης, όσο και σε τακτά χρονικά διαστήματα (όχι μεγαλύτερα από δύο έτη). Η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθότι εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες έρευνας & διάσωσης έχουν πάντα στη διάθεσή τους έγκυρες και επικαιροποιημένες πληροφορίες, που μπορεί να συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση μιας επιχείρησης.


Καταχώρηση Online

Για την καταχώρηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων του ραδιοφάρου σας πρέπει να Συνδεθείτε ή να Εγγραφείτε σε αυτή την ιστοσελίδα.