Ευρετήριο όρων

Σύντμηση Επεξήγηση
C/S ή COSPAS/SARSAT COSPAS = Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov (Δορυφορικό σύστημα για πλοία σε κίνδυνο, στη ρωσική γλώσσα)
SARSAT = Search And Rescue Satellite Aided Tracking
15 digit hex ID Δεκαπενταψήφιος κωδικός στο δεκαεξαδικό σύστημα, που ταυτοποιεί μοναδικά ένα ραδιοφάρο 406 MHz (EPIRB, ELT ή PLB)
ELT Emergency Locator Transmitter. Ραδιοφάρος για αεροναυτική χρήση.
EPIRB Emergency Position Indicating Radio-Beacon. Ραδιοφάρος για ναυτική χρήση.
PLB Personal Locator Beacon. Ραδιοφάρος για προσωπική χρήση, στην ξηρά.
IBRD International Beacon Registration Database (Η Διεθνής Βάση Δεδομένων Ραδιοφάρων 406MHz, που τηρείται από τον Οργανισμό COSPAS-SARSAT.
ICAO International Civil Aviation Organization (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας)
IMO International Maritime Organization (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός)
ITU International Telecommunication Union (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών)
ESA European Space Agency (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος)
DASS Distress Alerting Satellite System
EC European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
SAR Search and Rescue (Έρευνα & Διάσωση)
RCC Rescue Coordination Centre (Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης)
JRCCP Joint Rescue Coordination Centre of Piraeus (Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης με έδρα τον Πειραιά)
LUT Local Users Terminal (σταθμός εδάφους στο σύστημα του Cospas-Sarsat για τη λήψη και ανάλυση των σημάτων των δορυφόρων για την Έρευνα & Διάσωση)
MCC Mission Control Centre (Κέντρο ελέγχου αποστολών στο σύστημα Cospas-Sarsat για τη διανομή των λαμβανόμενων σημάτων κινδύνου)
MEOSAR Medium-altitude Earth Orbiting satellite System for Search and Rescue
LEOSAR Low-altitude Earth Orbiting satellite System for Search and Rescue
GEOSAR Geostationary Satellite System for Search and Rescue
GPS Global Positioning System (παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, που λειτουργεί από τις ΗΠΑ)
GOES Geostationary Operational Environmental Satellite
GNSS Global Navigation Satellite System
Glonass Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, που λειτουργεί από τη Ρωσία
MEOLUT Σταθμός LUT στο σύστημα MEOSAR
Galileo Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, που λειτουργεί από την ESA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
MID Maritime Identification Digits (Ένας τριψήφιος αριθμός, που χρησιμοποιείται ως διεθνώς αναγνωρισμένο αναγνωριστικό χώρας, και η διαχείριση του οποίου γίνεται από την ITU. Τα MIDs που έχους εκχωρηθεί στην Ελλάδα είναι 237, 239, 240 και 241).
TAC number Type Approval Certificate. Ο αριθμός του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου που αποδίδεται από τον COSPAS-SARSAT για ένα ή περισσότερα μοντέλα ραδιοφάρων.