Συχνές ερωτήσεις

Γιατί να καταχωρήσω το ραδιοφάρο μου;

Τι γίνεται σε περίπτωση πώλησης, απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ραδιοφάρου;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ραδιοφάρο μου εκτός της ελληνικής περιοχής ευθύνης; Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ραδιοφάρο μου στην ελληνική περιοχή ευθύνης ενώ δεν είναι καταχωρημένος με την ελληνική κωδικοποίηση;

Υπάρχει κόστος για την καταχώρηση ενός ραδιοφάρου ένδειξης θέσης κινδύνου;

Πως κωδικοποιώ ένα ραδιοφάρο ένδειξης θέσης κινδύνου με τον ελληνικό κωδικό;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ραδιοφάρου ένδειξης θέσης κινδύνου με δέκτη GPS, από ένα χωρίς δέκτη GPS?

Αν δεν καταχωρήσω το ραδιοφάρο μου θα ενημερωθούν οι υπηρεσίες διάσωσης όταν ενεργοποιηθεί ο ραδιοφάρος μου;

Σε ποιον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων του κατόχου του ραδιοφάρου;

Είναι απαραίτητο να καταχωρήσω το ραδιοφάρο μου, δεν αρκεί η δήλωση των στοιχείων μου στον αγοραστή; Μπορεί να τον καταχωρήσει ο ίδιος;

Τι κάνω όταν ενεργοποιηθεί ο ραδιοφάρος ένδειξης θέσης κινδύνου κατά λάθος ή δεν χρειάζομαι πια βοήθεια;

Γιατί να καταχωρήσω το ραδιοφάρο μου;
Η καταχώρηση του ραδιοφάρου ένδειξης θέσης κινδύνου ενδέχεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στη διάσωση ανθρώπινης ζωής. Αν ο ραδιοφάρος είναι καταχωρημένος, οι διασώστες μπορούν να λάβουν σημαντικές πληροφορίες, μέσω των επαφών επικοινωνίας ανάγκης, σχετικά με τον κάτοχο του ραδιοφάρου, τη φύση του κινδύνου που διατρέχει και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στη διάσωσή του. Έτσι οι υπηρεσίες διάσωσης κερδίζουν χρόνο ώστε να δράσουν πιο γρήγορα και να προλάβουν τυχόν ανεπιθύμητες συνέπειες. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση εσφαλμένης ενεργοποίησης του ραδιοφάρου και δεδομένου ότι κάθε ενεργοποίηση εκλαμβάνεται ως επείγουσα κατάσταση κινδύνου, θα ενεργοποιηθούν άσκοπα τα σωστικά μέσα. Top

Τι γίνεται σε περίπτωση πώλησης, απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ραδιοφάρου;
Όταν ο ραδιοφάρος κλαπεί, χαθεί ή καταστραφεί απαιτείται η επικοινωνία με το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (GRMCC), ώστε να προβεί το αρμόδιο προσωπικό στις κατάλληλες ενέργειες. Σε περίπτωση πώλησης του ραδιοφάρου ο νέος κάτοχος είναι υπεύθυνος για να καταχωρήσει τα στοιχεία του στη διαδικτυακή βάση δεδομένων. Αυτό γίνεται ώστε, σε περίπτωση ενεργοποίησης του ραδιοφάρου, οι διασώστες να μην καθυστερήσουν αναζητώντας τον παλαιό κάτοχο της συσκευής. Η διαδικασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεργασίας παλαιού και νέου κατόχου, είτε με διαγραφή της καταχώρισης από τον πρώτο και εκ νέου καταχώρισης από το δεύτερο, είτε με γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασης από τον πρώτο στο δεύτερο και μετέπειτα επικαιροποίηση των απαραίτητων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του κωδικού πρόσβασης).Top

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ραδιοφάρο μου εκτός της ελληνικής περιοχής ευθύνης; Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ραδιοφάρο μου στην ελληνική περιοχή ευθύνης ενώ δεν είναι καταχωρημένος με την ελληνική κωδικοποίηση;
Το δορυφορικό σύστημα του Cospas-Sarsat για την έρευνα και διάσωση λειτουργεί παγκοσμίως και οι συναγερμοί κινδύνου των ραδιοφάρων λαμβάνονται σε όλη την Υφήλιο. Όταν ένας ελληνικής κωδικοποίησης ραδιοφάρος ενεργοποιηθεί στο εξωτερικό, θα σταλεί ειδοποίηση τόσο στο αρμόδιο, για εκείνη την περιοχή ευθύνης, Κέντρο Συντονισμού Έρευνας-Διάσωσης, όσο και στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (GRMCC). Αντίστοιχα, το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών λαμβάνει συναγερμούς ραδιοφάρων, που έχουν καταχωρηθεί σε άλλες χώρες, όταν αυτοί ενεργοποιούνται εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την κωδικοποίηση του ραδιοφάρου ή τη γεωγραφική του θέση τη δεδομένη χρονική στιγμή που θα ενεργοποιηθεί, οι αρμόδιες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης θα ενεργοποιηθούν για την παροχή συνδρομής. Top

Υπάρχει κόστος για την καταχώρηση ενός ραδιοφάρου ένδειξης θέσης κινδύνου;
Όχι, η καταχώρηση είναι δωρεάν.Top

Πως κωδικοποιώ ένα ραδιοφάρο ένδειξης θέσης κινδύνου με τον ελληνικό κωδικό;
Ο ραδιοφάρος δύναται να κωδικοποιηθεί σε έναν εξουσιοδοτημένο πωλητή. Ο κάτοχος μπορεί να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή του ραδιοφάρου για να βρει τον αντίστοιχο τοπικό αντιπρόσωπο της εταιρείας. Επισημαίνεται, ότι η κωδικοποίηση του ραδιοφάρου πρέπει να γίνει με τον ελληνικό κωδικό χώρας (MID) με τιμές “237”, ”239”, “240” ή “241”, ώστε να είναι εφικτή η καταχώρηση στην ελληνική βάση δεδομένων προσωπικών ραδιοφάρων.Top

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ραδιοφάρου ένδειξης θέσης κινδύνου με δέκτη GPS, από ένα χωρίς δέκτη GPS?
Οι ραδιοφάροι με ενσωματωμένο δέκτη GPS έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν την ακριβή γεωγραφική τους θέση μέσω των συστημάτων GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Στη συνέχεια η θέση κωδικοποιείται και αποστέλλεται άμεσα, μέσω των δορυφόρων του Cospas-Sarsat (γεωστατικών και σε τροχιά), πίσω στις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.
Οι ραδιοφάροι χωρίς ενσωματωμένο δέκτη GPS, δεν έχουν αυτή την ικανότητα και η θέση του ραδιοφάρου υπολογίζεται από τους δορυφόρους τροχιάς, χρησιμοποιώντας το φαινόμενο Doppler. Η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτήσει διαδοχικά περάσματα δορυφόρων και κατ’ επέκταση να χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι τον τελικό υπολογισμό της θέσης κινδύνου. Επιπρόσθετα, οι γεωστατικοί δορυφόροι δεν έχουν την ικανότητα να καθορίσουν τη θέση ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου όταν αυτοί δεν έχουν κωδικοποίηση GPS.
Οι ραδιοφάροι με δέκτη GPS είναι συνήθως πιο ακριβοί, σε σύγκριση με αντίστοιχους χωρίς GPS, όμως είναι προτιμότερη η χρήση τους, λόγω της ικανότητάς να εντοπίζουν γρήγορα την ακριβή θέση τους.Top

Αν δεν καταχωρήσω το ραδιοφάρο μου θα ενημερωθούν οι υπηρεσίες διάσωσης όταν ενεργοποιηθεί ο ραδιοφάρος μου;
Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (GRMCC) θα λάβει το σχετικό σήμα κινδύνου, ακόμη κι αν ο ραδιοφάρος δεν έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή βάση δεδομένων. Ωστόσο, δεν θα είναι εφικτή η επικοινωνία με τον κάτοχο του ραδιοφάρου ή τις προκαθορισμένες επαφές επικοινωνίας ανάγκης, για τη συλλογή περαιτέρω χρήσιμων πληροφοριών που να είναι δυνητικά κρίσιμες για τη διαχείριση μιας ενδεχόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση εσφαλμένης ενεργοποίησης του ραδιοφάρου και δεδομένου ότι κάθε ενεργοποίηση εκλαμβάνεται ως επείγουσα κατάσταση κινδύνου, θα ενεργοποιηθούν άσκοπα τα σωστικά μέσα.
Ως εκ τούτου, η καταχώριση των ραδιοφάρων στη διαδικτυακή βάση δεδομένων είναι κρίσιμης σημασίας, για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση από τις υπηρεσίες διάσωσης και την αποφυγή άσκοπης κινητοποίησης σε περίπτωση εσφαλμένης ενεργοποίησης.Top

Σε ποιον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων του κατόχου του ραδιοφάρου;
Οι πληροφορίες διατίθενται, μέσω του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (ΕΚΕΑ) σε αρχές έρευνας και διάσωσης στην περιοχή στην οποία εξελίσσεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης (όπου ενεργοποιήθηκε ο ραδιοφάρος). Οι πληροφορίες είναι προσωπικές και διατίθενται μόνο σε περίπτωση ενεργοποίησης του ραδιοφάρου.Top

Είναι απαραίτητο να καταχωρήσω το ραδιοφάρο μου, δεν αρκεί η δήλωση των στοιχείων μου στον αγοραστή; Μπορεί να τον καταχωρήσει ο ίδιος;
Η ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του ιδιοκτήτη του ραδιοφάρου ένδειξης θέσης κινδύνου είναι απαραίτητη και είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του ραδιοφάρου κι όχι του πωλητή.Top

Τι κάνω όταν ενεργοποιηθεί ο ραδιοφάρος ένδειξης θέσης κινδύνου κατά λάθος ή δεν χρειάζομαι πια βοήθεια;
Επικοινωνήστε με το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (ΕΚΕΑ) στο 2104082690 ή στο 2104082692 και ενημερώστε τους σχετικά.Top